Can thiệp sớm (2013-11-03 04:03:55)

Mục đích của Trung tâm tư vấn và trị liệu tâm lý Victoria là: Xây dựng môi trường chăm sóc tốt nhất cho trẻ có rối loạn phát triển (tự kỷ, chậm phát triển, chậm nói, rối loạn học tập, chấn thương tâm lý…) để giúp những trẻ này có thể sớm hòa nhập được với cộng đồng. Cho trẻ có cơ hội được là chính mình, được chấp nhận giống như những trẻ bình thường khác. 

Cụ thể, Chương trình can thiệp sớm cho trẻ tại trung tâm như sau:

Mô hình can thiệp:
1.Quá trình can thiệp sớm cho trẻ (dành chung cho tất cả các trẻ có rối loạn tâm lý: tự kỷ, chậm phát triển, rối loạn học tâp,…)
2. Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho phụ huynh
3. Đánh giá
- Qua quan sát, tìm hiểu từ gia đình
Sử dụng test
4.Lập kế hoạch can thiệp cho trẻ
5.Can thiệp
6. Đánh giá lại

I.Can thiệp sớm về:
- Nhận thức
- Ngôn ngữ
- Hành vi
- Điều chỉnh cảm giác
- Tâm vận động
- Kỹ năng
- Tiền học đường

II. Phương pháp can thiệp
- Teacch (can thiệp về nhận thức cho trẻ qua tri giác và tư duy)
- Aba (can thiệp về hành vi cho trẻ)
- Âm ngữ trị liệu (can thiệp về ngôn ngữ cho trẻ)
- Denver (can thiệp về mối tương giao xã hội cho trẻ)
- Trò chơi không định hướng (can thiệp về tương tác, tương giao xã hội cho trẻ
- Floortime
- GIM ( trị liệu bằng âm nhạc giúp bé trải nghiệm cảm xúc

III. Chương trình can thiệp sớm cho trẻ:
1. Học cá nhân
2. Học nhóm
3. Tâm vận động
4. Hỗ trợ chương trình can thiệp cho phụ huynh tại nhà
5. Hoạt động dã ngoại cho trẻ

  
Tag: