Đội ngũ giáo viên

Mặc dù mới được thành lập nhưng Trung tâm đã tập hợp được một đội ngũ trí thức bao gồm các nhà tư vấn giáo dục có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên viên tham vấn và trị liệu tâm lý.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên của trung tâm là những thầy cô giáo có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, trị liệu; là những người có kiến thức về tâm lý trẻ, thực sự yêu trẻ, tâm huyết với nghề và có tính kiên nhẫn, chịu khó.