Kỹ năng vận động cho trẻ tự kỷ (2014-06-29 23:42:37)

Vận  động giúp tăng cường sự pháp triển đồng bộ giữa sinh lý (cơ bắp – giác quan- hệ thần kinh  và tâm lý (trí nhớ - óc tưởng tượng – khả năng nhận thức)

Sự phát triển của não trái và não phải được cân bằng.Tăng cường thể lực cơ bắp (tay, chân, bụng…) cho trẻ.Khả năng phối hợp tay mắt được nâng cao.Sự phát triển của trí nhớ, khả năng nhận thức, khả năng tập trung của trẻ được thúc đẩy.

Cảm giác, cảm xúc của trẻ được điều hòa.

 

  
Tag: