Thông báo

THÔNG BÁO V/v: Thực hiện chương trình "Hoạt động theo chủ đề mầm non" tại trung tâm tư vấn - trị liệu tâm lý trẻ em Kính gửi: QUÝ PHỤ HUYNH Căn cứ vào chương trình trị liệu, căn cứ vào sự tiến bộ khác nhau ở mỗi bé đang được can thiệp tai Trung tâm. Nay Trung tâm thực hiện chương trình “Hoạt động theo chủ đề m..
  1.   Phụ huynh liên hệ kiểm tra tâm lý trẻ, tư vấn học đường liên hệ đặt lịch hẹn tại văn phòng trung tâm – Văn phòng 2.   Phụ huynh cung cấp thông tin ban đầu về trẻ cho văn phòng 3.   Phụ huynh cùng nhân viên của Trung tâm hoàn tất hồ sơ thăm khám lâm sàng cho trẻ - Phòng tư ..