Thông báo tuyển sinh (2014-02-13 22:03:25)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VICTORIA

TRUNG TÂM TƯ VẤN – TRỊ LIỆU TÂM LÝ TRẺ EM

Chuyên chăm sóc tâm lý và trị liệu tâm lý 

 

THÔNG BÁO

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ giữa Quý phụ huynh và Trung tâm tư vấn – trị liệu tâm lý trẻ em. Nay Trung tâm xin gửi thông báo chương trình hoạt động của Trung tâm đến Quý phụ huynh được biết. Quý phụ huynh đặt lịch hẹn kiểm tra tâm lý cho trẻ và đăng ký lịch học cho trẻ được thuận tiện.

1. Trung tâm tư vấn – trị liệu tâm lý kiểm tra tâm lý miễn phí cho trẻ có rối loạn về tâm lý (tự kỷ, chậm phát triển, chậm nói, rối loạn học tập, chấn thương tâm lý…).

2. Quy trình kiểm tra tâm lý như sau:

- Phụ huynh đặt lịch hẹn với Trung tâm tại văn phòng Trung tâm hay qua số Điện thoại:  028 62 71 35 34; di động: 070 831 6378

Địa chỉ: Lầu 3 Trường Tiểu học Việt Mỹ Úc.
Số 45 Đường số 5, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM

- Phụ huynh cùng chuyên viên tâm lý của Trung tâm hoàn tất hồ sơ thăm khám lâm sàng cho trẻ.

- Trẻ sẽ được kiểm tra tâm lý gồm các mặt: Nhận thức, ngôn ngữ, hành vi, tương tác xã hội, kỹ năng ...

- Sau một tháng trị liệu, Trung tâm sẽ đưa ra phiếu đánh giá tâm lý, chương trình học và chương trình hợp tác trị liệu giữa phụ huynh và Trung tâm tại nhà.

3.Trung tâm tư vấn – trị liệu tâm lý nhận trẻ thường xuyên (nhận trẻ mỗi ngày).

4.Trung tâm tư vấn – trị liệu tâm lý với phương châm Xây dựng môi trường chăm sóc tốt nhất cho trẻ có rối loạn về tâm lý (tự kỷ, chậm phát triển, chậm nói, rối loạn học tập, chấn thương tâm lý…) để giúp những trẻ này có thể sớm hòa nhập được với cộng đồng. 

Trân trọng cảm ơn./.

Trung tâm tư vấn – trị liệu tâm lý trẻ em

  
Tag: