Tham vấn tâm lý

Tham vấn tâm lý
Quyết định hành vi nào là quan trọng nhất để can thiệp Phụ huynh liệt kê danh sách những hành vi có ý nghĩa/ quan trọng nhất cần phải được thiết lập cho con bạn lúc này và sau đó thực hiện từng bước nhỏ: • Bước 1: Phụ huynh làm mẫu cho con xem • Bước 2: Phụ huynh hỗ trợ con khi thấy cần thiết • Bước 3: ..
Mục đích tư vấn tâm lý cho học sinh
Thanh thiếu niên ngày nay được học rất nhiều từ kiến thức văn hóa cho đến các loại kỹ năng. Nhưng do thiếu sự định hướng từ bên trong (suy nghĩ, cảm xúc, tư duy, tinh thần...) nên khi gặp khó khăn, vấn đề trong cuộc sống, trong học tập thì tấm lòng trở nên đau khổ, bị tổn thương và có khi chìm sâu không lối thoát…   ..
Tham vấn học sinh
Tham vấn học sinh (2021-04-09 09:37:58)
Thanh thiếu niên ngày nay được học rất nhiều từ kiến thức văn hóa cho đến các loại kỹ năng. Nhưng do thiếu sự định hướng từ bên trong tấm lòng (suy nghĩ, cảm xúc, tư duy, tinh thần...) nên khi gặp khó khăn, vấn đề trong cuộc sống, trong học tập thì tấm lòng trở nên đau khổ, bị tổn thương và có khi chìm sâu không lối thoát..